Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies per tal què puguem millorar la vostra experiència als nostres llocs.

close

AVÍS LEGAL

RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA

La disponibilitat de la botiga depèn de l'estat dels sistemes de telecomunicacions emprats per a la publicació, i en particular de la xarxa d'Internet, de manera que l'empresa no pot responsabilitzar-se de les seves interrupcions, demores, errors i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen al seu control o al dels seus proveïdors informàtics, entre les quals figuraran també els problemes derivats del programari de connexió, sistema informàtic, mòdem, fluid electrònic, o xarxes de telecomunicacions.

El catàleg que es mostra és merament orientatiu, ja que els proveïdors dels productes anunciats no comuniquen anticipadament les existències ni garanteixen terminis de lliurament. Aquesta situació impedeix a l'empresa la possibilitat d'informar amb exactitud als seus clients sobre la disponibilitat dels productes així com garantir un termini de lliurament determinat que, en tot cas, dependrà del temps que tarda el proveïdor a subministrar el producte.

L'empresa no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes per ella comercialitzats. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els distribuïdors d'aquests productes. El Client entén que l'empresa és un mer intermediari entre ell i aquest distribuïdor.

RESPONSABILITAT DEL CLIENT

El Client s'obliga a realitzar un ús licit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a l'empresa producte de la incorrecció d'aquests.

Així mateix, es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en què pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 18.00).

L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de l'empresa sense necessitat de preavís al Client i sense que per això tingui dret a cap indemnització.

En cas de ser rebutjar l'enviament pel client, MARIA ROSA MARTI VIA no reemborsarà l'import de les despeses d'enviament, sent assumides pel client.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE. LA LLEI APLICABLE ES L'ESPANYOLA

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d'aquestes condicions, els jutjats i tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s'atén, tractant.se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

Tot això sense perjudici de la facultat del client d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expresa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).