Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies per tal què puguem millorar la vostra experiència als nostres llocs.

close

CONDICIONS DE COMPRA

OBJECTE

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre MARIA ROSA MARTI VIA (en endavant Calçats Martí) i vostè (en endavant el Client), relatives a totes les transaccions realitzades en el lloc Web www.sabateriamarti.com domini del qual és titular MARIA ROSA MARTI VIA, amb DNI: 38076618-A.

Calçats Martí es reserva el dret de donar prioritat a la venta  de la botiga física. Per aquest motiu, encara que un producte pugues aparèixer com a disponible en estoc en la botiga on-line, en cas de vendre's en la botiga física abans de realitzar la tramitació de la comanda on-line, Calçats Martí contactarà amb l'usuari per comunicar-li les opcions disponibles i si és dones el cas, l'import de l'article cobrat s'abonaria el abans possible, sempre en un termini màxim de 5 dies hàbils.

Per la realització d'una comanda en la botiga on-line Calçats Martí és necessari estar registrat com usuari. El nom d'usuari i la contrasenya tindrà caràcter personal e intransferible.

Un cop rebuda una Ordre de Compra, l'empresa remetrà de forma immediata al Client una confirmació de la compravenda realitzada a l'adreça de correu electrònic indicada en l'ordre de compra

ACCEPTACIÓ

L'adquisició dels productes s'haurà de fer a través de l'activació del botó ENVIAR que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i expressar l'acceptació total de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació tal com és mostren en el lloc web de Calçats Martí, amb anterioritat a l'adquisició dels productes, sense que li siguin aplicables les novetats que es puguin produir en les clàusules de les condicions generals de contractació amb posterioritat.

Des del moment de l'acceptació, l'usuari adquireix la condició de Client de l'empresa que es descriu en aquestes Condicions Generals de Contractació. Qualsevol producte ofert amb posterioritat haurà de ser objecte d'una nova contractació.

PREUS

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en el lloc Web el dia de la comanda incloent tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit). Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, indican convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta.

L'EMPRESA es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis en funció del mercat.

Les despeses d'enviament que apareixen en el lloc Web en realitzar la comanda són orientatius i es calculen a partir de un pes estadístic mitjà per Producte.

Calçats Martí es reserva el dret d'alterar els costos d'enviament quan el pes del producte sol·licitat varií en més/menys un 10 % respecte al pes establert a la comanda. En cas de produir-se una variació de preu L'EMPRESA comunicarà per mitjà de correu electrònic al Client la variació i el client podrà optar per cancel·lar la comanda sense que se li pugui imputar cap cost addicional.

En cas d'existir un error topogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió de compra en funció de l'error, Calçats Martí li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.

PAGAMENT

Totes les compres es poden pagar mitjança les opcions següents:

  • Contrareembols: aquesta forma de pagament té una despesa addicional per part de l'agencia.
  • Transferència bancària: el client disposarà d'un plaç de 5 dies hàbils per efectuar el pagament. En cas de no rebre la transferència en aquest plaç la comanda serà cancel·lada.
  • Targeta de crèdit: Visa, Mastercard,....
  • Pay-Pal


En determinats casos i per prevenir possibles fraus l'empresa es reserva la possibilitat de demanar a un client una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti degudament la identitat del comprador.

Confirmada la transacció Calçats Martí enviarà un missatge de correu electrònic amb una descripció de la comanda amb les dades personals que li hagin comunicat i el de comanda que garantitza que la compra ha sigut realitzada correctament. En cas de no rebre aquest correu de confirmació contacti amb info@sabateriamarti.com

ENVIAMENTS

El client podrà seleccionar la forma d'enviament d'entre les possibles per a la seva zona d'enviament. Haurà de tenir en compte, que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost seran diferents per a cada forma de transport.

Actualment Calçats Martí unicament realitza enviaments nacionals Peninsulars. L'entrega de la comanda es realitza a traves de NACEX durant l'endemà a la seva tramitació.

Els terminis d'entrega son orientatius. En cap cas un retard en l'entrega respecte als plaços indicats no dona dret al client a exigir cap indemnització. En el cas de qué hi hagués alguna indisponibilitat puntual d'algun article Calçats Martí es posaria en contacte amb el client per comunicar-li el nou plaç d'entrega o si no fos possible l'entrega d'aquest article, procedir a l'anulació.

Calçats Martí no serà responsable de la pèrdua del producte quan l'entrega no es pugui realitzar com a conseqüència de qué les dades facilitades pel comprador siguin falses, errònies o no existeixi el destinatari.

Si el client no rebés la comanda en el termini indicat pot posar-se en contacte amb l'empresa a través del telefon 93.689.08.46.

No és realitzaran enviaments fora del destí nacional peninsular.

DEVOLUCIONS

L'empresa garanteix al Client la possibilitat d'anular la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost, sempre que l'anul·lació es comuniqui abans de què la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per al seu enviament. En cas contrari haurà d'esperar a rebre la comanda per tramitar la devolució.

El client disposarà d'un termini de 15 dies naturals des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. El client ho comunicarà a l'empresa dins del termini estipular i per qualsevol mitjà admès en dret (e-mail, o altre mitjà escrit), el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte, especificant el motiu de la devolució.

El client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a l'empresa sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte, etiquetatge o/i embalatge original. La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb l'albarà de lliurament,  amb la factura emesa per l'empresa i còpia del comprovant de pagament. Les despeses d'enviament de l'article retornat aniran a càrrec del client.

En aquests casos l'empresa retornarà els diners de la compra a través del mateix suport en què va realitzar el pagament dins del termini de 15 dies naturals des de la recepció de la mercaderia tornada i haver comprovat que el producte tornat es troba en perfectes condicions. Es descomptarà de l'abonament únicament les despesses d'enviament si la compra va ser superior a un import i els ports van ser de franc, ja que aquests són a càrrec del client.

La devolució del producte es pot fer a través de la botiga on-line o en la nostra botiga física, sempre dins del plaç indicat.

Per canviar de talla, color o article alternatiu, el client haurà de realitzar una devolució i una nova comanda.

En cas de devolució el client serà responsable de la forma d'enviament i de les despeses d'enviament que aniran al seu compte. Li aconsellem que utilitzi un servei de transport que asseguri el valor de la mercaderia.

PRODUCTE DEFECTUÓS D'ORIGEN O PRODUCTE QUE PER ERROR NO CORRESPONGUI A LA COMANDA

Si un producte diferent del sol·licitat pel client fos lliurat per error de l'empresa, se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense cap càrrec addicional per al client.Si un producte ha arribat al client defectuós d'origen l'empresa es farà càrrec de recollir-lo al seu domicili, substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrec addicional.

En aquests dos casos s'efectuarà el canvi sempre pel mateix article o referencia i només li serà facturat el primer enviament, fent-se càrrec l'empresa dels ports corresponents a la devolució i el nou enviament.

EN CAS DE QUÉ SIGUI UN REGAL

Podrà canviar-se si el producte no ha sigut usat i esta en perfectes condicions. Mai es reemborsarà l'import de la compra però si es podrà efectuar el canvi per un article del mateix import o superior. Les despeses d'enviament i la diferencia de preu si hi fos, correran a càrrec de la persona que realitzi el canvi.

L'empresa fa tots els esforços dins les seves possibilitats, per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment és produís un error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de l'empresa, es procediria immediatament a la seva correcció. En cas d'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrant-se el cas que algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, l'empresa li comunicarà aquest error i el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part de l'empresa.

Els continguts del lloc web poden, a vegades, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el Client tindrà dreta a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga pot contactar amb el nostre departament d'Atenció al Client a través del lloc web o per telefon 93.689.08.46.