Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies per tal què puguem millorar la vostra experiència als nostres llocs.

close

Politica de Privacitat

Per donar compliment amb l'establert a la llei 34/2002, de l'11 e juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades de la informació general d'aquest lloc web.

OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d'ara, les "Condicions Generals") regulen l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web "el Portal" que MARIA ROSA MARTI VIA (en endavant Calçats Martí) amb NIF: 38076618-A, amb seu social al c/ MAJOR, 6 de 08629 TORRELLES DE LLOBREGAT posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació, sense reserves, de les mateixes les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu consentiment, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplin allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'hi oposin.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i esta sotmesa a possibles canvis exigits per l'evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

Calçats Martí es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts de la web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Calçats Martí es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu website, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

Calçats Martí declina tota responsabilitat per l'existència de qualsevol fallo, en l'accés, que provoqui una interrupció o de programació, relacionats amb el lloc Web i el seu funcionament, qualsevol que sigui el seu origen, qualsevol element nociu o la intervenció d'un tercer.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS.

L'usuari es compromet a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el Portal de qualsevol forma que pogués impedir, malmetre o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns i drets de Calçats Martí.

En el cas de registrar-se, l'usuari s'obliga a proporcionar les veritables dades i a mantenir-les actualitzades.

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització especificament atorgada a tal efecte per part de l'empresa, els usuaris s'abstindran d'obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte en Internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda al lloc web de Calçats Martí (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Calçats Martí constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per facilitar el seu accés, pot ser que Calçats Martí inclogui vincles a pàgines d'internet pertanyents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vosté les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar. També acceptarà que Calçats Martí no té control algun sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Calçats Martí no implica que aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als quals fa referència.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L'empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d'aquest portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmisió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització especificament atorgada a aquest efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Calçats Martí i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips són marques protegides per Calçats Martí.  Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.